Facebook

Podstaw i najwaniejszym elementem kadego domu jest ciana. Zastosowanie do ich stawiania dobrej jakoci materiaw daje gwarancj uytecznoci budynku przez dziesitki, a moe i setki lat. Bezsprzecznie najbardziej efektywnym materiaem do murowania cian s pustaki i cegy ceramiczne. Zastosowanie znajduj wszdzie tam, gdzie liczy si jako i nowoczesny system budowy domu. Su do wznoszenia cian zewntrznych i wewntrznych, nonych i dziaowych, jednowarstwowych i wielowarstwowych. Do niewtpliwych zalet tego typu cian nale: wysoka jako i jednoczenie szybko budowania, znakomita przyczepno zapraw murarskich i tynkarskich.


Posiadamy w sprzeday:

- ceg ceramiczn

- beton komrkowy

- pustaki ulobetonowe

- bloczki fundamentowe

- stropy

- nadproa betonowe

Producenci